AVALUACIÓ CONSTANT

L’avaluació adquireix cada dia major rellevància en els processos i accions d’ensenyament-aprenentatge, en constituir en si mateixa un procés, o subsistema, que afecta en tots els sentits al que es desenvolupa cap a l’assoliment dels objectius. No pot existir un sistema d’aprenentatge sense mecanismes de feedback, o el que és el mateix, sense avaluació contínua. Per aquesta raó cada dia amb més força, els professors de tots els nivells de l’ensenyament, han de preparar-se per a ser avaluadors, aprenent i comprenent la importància que el problema posseeix en el marc de qualsevol acció formativa o educativa.

Controlar el procés d’ensenyament-aprenentatge significa comprovar en tot moment el nivell d’assoliment dels objectius proposats i detectar constantment els elements externs o interns a l’alumne que l’ajuden o dificulten en el seu esforç amb la finalitat de facilitar el procés d’aprenentatge. No cal esperar al final de cada etapa per a comprovar els resultats. El professor, dia a dia, en cada classe i a cada moment va rebent la informació necessària per a adequar els mètodes, els mitjans i les activitats, a les necessitats d’aprenentatge dels seus alumnes.

Resultado de imagen de profesores

No obstant això, no basta estar atent a la informació de tornada. Quan el docent programa un curs, una unitat didàctica, o prepara una classe, i establits ja els objectius d’aprenentatge, ha de preveure també un sistema de retroinformació en el qual consten els diferents instruments que seran posats en pràctica amb la finalitat de verificar constantment el grau de consecució dels objectius.

El professor ha de posseir una sèrie d’habilitats i comportaments que li permeten exercir la seua funció de controlar l’aprenentatge:

  • Capacitat perquè tinga lloc el procés de retroalimentació.
  • Sensibilitat per a arreplegar en cada situació tota la informació possible.
  • Habilitat per a analitzar les conseqüències d’aquesta informació.
  • Creativitat per a orientar el procés d’acord amb les necessitats.
  • Recursos suficients per a utilitzar la informació rebuda en el millorament de les activitats, reajustant els plans, mètodes i mitjans en el moment de la classe, si és necessari.

Font: Los principios de la evaluación

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*