INTEGRACIÓ

La integració educativa és un esforç col·lectiu per a generar les condicions que possibiliten que tots els alumnes aprenguen d’acord amb les seues potencialitats. Per a aconseguir aquesta meta ideal és necessari que es compleixen uns principis generals basats en tres fonaments bàsics: el respecte a la diferència, el respecte als drets humans i la igualtat d’oportunitats.

La integració social implica reconéixer que tots tenim necessitats individuals diferents dels altres però sense posar etiquetes ni classificacions. És evident que algunes persones tenen certes limitacions, però aquestes no depenen únicament de l’individu, sinó que té molt a veure amb la relació que s’estableix entre cada persona i el seu medi ambient.

En l’àmbit educatiu, s’entén que un alumne tenen necessitats educatives especials (NEE) quan presenta dificultats majors que la resta dels seus companys per a accedir als aprenentatges que es determinen en el currículum que li correspon per la seua edat. Per tant, necessita una sèrie d’adaptacions d’accés o curriculars significatives en diverses àrees d’aquest currículum.

En concret, les adequacions en l’accés al currículum consisteixen en una sèrie de modificacions amb l’objecte de facilitar que els alumnes amb NEE puguen desenvolupar el currículum ordinari o, en els casos necessaris, un adaptat. L’enfocament d’aquestes adequacions gira entorn de dues adreces:

  1. Aconseguir que l’alumne amb NEE aconseguisca el major nivell possible d’interacció i comunicació amb els seus companys i professors.
  2. Creació de les condicions físiques de sonoritat, il·luminació i accessibilitat en els espais i mobiliaris més idònies per a la integració dels xiquets amb algun tipus de discapacitat física o psíquica.

La detecció de xiquets amb NEE és un procés avaluatiu en el qual han de treballar conjuntament mestres, personal especialitzat i especialistes, en col·laboració amb els pares. Per tant, la funció i responsabilitat del professor no és donar un diagnòstic, sinó que el que se li requereix és oferir una informació el més completa i clara possible sobre la situació del xiquet avaluat, en funció d’uns paràmetres i pautes establits sobre les possibilitats i necessitats de l’alumne i la realitat del context escolar.

La integració brinda la possibilitat que els xiquets amb NEE aprenguen en la mateixa escola i aula que els altres xiquets. D’aquesta forma, l’única cosa que varia és el tipus de suports que es requerisca per a facilitar el seu dia a dia en igualtat de condicions que la resta dels seus companys: professors de suport, mobiliari o recursos educatius adaptats i, com hem comentat, adequacions curriculars en els casos que siga aconsellable amb la finalitat de què les necessitats específiques de cada xiquet puguen ser satisfetes.

A continuació us deixem un catàleg ISSUU amb indicacions per a lograr la integració a les aules:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*