COMPETÈNCIA DIGITAL

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

INFOGRAFIA

TRETS DISTINTIUS

  • Habilitats per a la cerca, tractament i comunicació de la informació i per a transformar-la en coneixement
  • Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjà d’informació i
  • comunicació i també de producció de coneixement
  • Actitud crítica i reflexiva per regular-ne l’ús

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*