COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

INFOGRAFIA

TRETS DISTINTIUS

  • Habilitats socials i de convivència i coeducació
  • Participació i exercici de la ciutadania en una societat plural
  • Comprensió de la realitat social actual

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*