…I MOLT MÉS!

Bona nit! En aquesta entrada volem parlar-vos d’altres metologies en l’ambit educatiu, les quals trobareu al següent slider. Esperem que us agraden!

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

Continua llegint «COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL»

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Continua llegint «COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA»

COMPETÈNCIA DIGITAL

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

Continua llegint «COMPETÈNCIA DIGITAL»