…I MOLT MÉS!

Bona nit! En aquesta entrada volem parlar-vos d’altres metologies en l’ambit educatiu, les quals trobareu al següent slider. Esperem que us agraden!

MOTIVA’LS

motivacio

Per a integrar equips eficients, a més dels aspectes bàsics, com condicions òptimes en el lloc de treball, un ambient laboral positiu, remuneracions, prestacions i programes de desenrotllament social, és necessari que els teus col·laboradors treballen amb convicció i compromís.

Continua llegint «MOTIVA’LS»

AVALUACIÓ CONSTANT

evaluation-tool-pic

L’avaluació adquireix cada dia major rellevància en els processos i accions d’ensenyament-aprenentatge, en constituir en si mateixa un procés, o subsistema, que afecta en tots els sentits al que es desenvolupa cap a l’assoliment dels objectius. No pot existir un sistema d’aprenentatge sense mecanismes de feedback, o el que és el mateix, sense avaluació contínua. Per aquesta raó cada dia amb més força, els professors de tots els nivells de l’ensenyament, han de preparar-se per a ser avaluadors, aprenent i comprenent la importància que el problema posseeix en el marc de qualsevol acció formativa o educativa.

Continua llegint «AVALUACIÓ CONSTANT»

TREBALL EN EQUIP

PROMOU EL TREBALL EN EQUIP

Treballar en equip i col·laborar amb els companys suposa treballar per uns objectius comuns, compartir uns rescursos i adoptar uns rols complementaris amb la resta de membres. A més a més, a través del treball col·laboratiu els aspectes vulnerables es posen en comú, superant-se així els fracassos i frustracions que podrien impedir les millores educatives.

Continua llegint «TREBALL EN EQUIP»

COOPERACIÓ EN L’AULA

Els alumnes han de ser capaços d’aprendre entre ells, però també han de ser capaços d’interactuar entre ells. Així doncs, la cooperació és capaç de transcendir de l’individual al comunitari, obtenint persones educades en l’ajuda mútua, en el suport incondicional -i açò redundarà indefectiblement en el seu creixement personal, ja que podrà translladar-ho a altres àmbits de la seua vida.

Continua llegint «COOPERACIÓ EN L’AULA»