ESCOLA INCLUSIVA

L’escola inclusiva és un model educatiu que té com a propòsit assumir els principis del respecte i el reconeixement a la diferència de l’alumnat, donant suport als xiquets i a les xiquetes que tinguen més dificultats en el seu procés d’aprenentatge. Per tant, podríem definir la inclusió com el procés d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants a través de la participació en l’aprenentatge, les cultures i les comunitats, reduint l’exclusió en l’educació. Tanmateix, com podem implementar aquesta metodologia a les aules?

Continua llegint «ESCOLA INCLUSIVA»

INTEGRACIÓ

La integració educativa és un esforç col·lectiu per a generar les condicions que possibiliten que tots els alumnes aprenguen d’acord amb les seues potencialitats. Per a aconseguir aquesta meta ideal és necessari que es compleixen uns principis generals basats en tres fonaments bàsics: el respecte a la diferència, el respecte als drets humans i la igualtat d’oportunitats.

Continua llegint «INTEGRACIÓ»

AVALUACIÓ CONSTANT

evaluation-tool-pic

L’avaluació adquireix cada dia major rellevància en els processos i accions d’ensenyament-aprenentatge, en constituir en si mateixa un procés, o subsistema, que afecta en tots els sentits al que es desenvolupa cap a l’assoliment dels objectius. No pot existir un sistema d’aprenentatge sense mecanismes de feedback, o el que és el mateix, sense avaluació contínua. Per aquesta raó cada dia amb més força, els professors de tots els nivells de l’ensenyament, han de preparar-se per a ser avaluadors, aprenent i comprenent la importància que el problema posseeix en el marc de qualsevol acció formativa o educativa.

Continua llegint «AVALUACIÓ CONSTANT»