COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos.

Continua llegint «COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL»

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA

Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Continua llegint «COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA»

COMPETÈNCIA DIGITAL

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

Continua llegint «COMPETÈNCIA DIGITAL»

ESCOLA INCLUSIVA

L’escola inclusiva és un model educatiu que té com a propòsit assumir els principis del respecte i el reconeixement a la diferència de l’alumnat, donant suport als xiquets i a les xiquetes que tinguen més dificultats en el seu procés d’aprenentatge. Per tant, podríem definir la inclusió com el procés d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants a través de la participació en l’aprenentatge, les cultures i les comunitats, reduint l’exclusió en l’educació. Tanmateix, com podem implementar aquesta metodologia a les aules?

Continua llegint «ESCOLA INCLUSIVA»

INTELIGÈNCIES MÚLTIPLES

Probablement, haureu escoltat alguna vegada allò de la inteligència emocial, és a dir, la capacitat de cadascú per a manejar, entendre, seleccionar i treballar les seues emocions (i també les dels altres) amb eficència, sempre buscant resultats positius.

Daniel Goleman va dir que la inteligència emocial és la clau per a l’èxit personal, i no en va la Harvard Business Review va dir que aquest era «un concepte revolucionari, una noció arrasadora i una de les idees més influents de la dècada». Si estàs desitjant saber més, continua llegint!

Continua llegint «INTELIGÈNCIES MÚLTIPLES»