AVALUACIÓ CONSTANT

evaluation-tool-pic

L’avaluació adquireix cada dia major rellevància en els processos i accions d’ensenyament-aprenentatge, en constituir en si mateixa un procés, o subsistema, que afecta en tots els sentits al que es desenvolupa cap a l’assoliment dels objectius. No pot existir un sistema d’aprenentatge sense mecanismes de feedback, o el que és el mateix, sense avaluació contínua. Per aquesta raó cada dia amb més força, els professors de tots els nivells de l’ensenyament, han de preparar-se per a ser avaluadors, aprenent i comprenent la importància que el problema posseeix en el marc de qualsevol acció formativa o educativa.

Continua llegint «AVALUACIÓ CONSTANT»

AbaPLANET

AbaPlanet és una plataforma avançada i extensible d’aprenentatge basada en l’anàlisi aplicada del comportament (d’ací les sigles d’ABA: Applied Behavior Analysis), un mètode destinat a persones amb necessitats especials, com autisme o retards en l’aprenentatge en general. A més a més, inclou un sistema que s’adapta al nivell de l’alumne, així com activitats per premiar l’esforç de l’estudiant i un sistema de registre. Amb aquesta combinació, AbaPlanet és la primera aplicació que integra tot el necessari per a realitzar sessions d’aprenentatge de forma completa i autònoma.

Continua llegint «AbaPLANET»