COMPETÈNCIA DIGITAL

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports. Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, escrit, audiovisual, digital) amb una actitud crítica i reflexiva. Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor).

Continua llegint «COMPETÈNCIA DIGITAL»