INTEGRACIÓ

La integració educativa és un esforç col·lectiu per a generar les condicions que possibiliten que tots els alumnes aprenguen d’acord amb les seues potencialitats. Per a aconseguir aquesta meta ideal és necessari que es compleixen uns principis generals basats en tres fonaments bàsics: el respecte a la diferència, el respecte als drets humans i la igualtat d’oportunitats.

Continua llegint «INTEGRACIÓ»

AbaPLANET

AbaPlanet és una plataforma avançada i extensible d’aprenentatge basada en l’anàlisi aplicada del comportament (d’ací les sigles d’ABA: Applied Behavior Analysis), un mètode destinat a persones amb necessitats especials, com autisme o retards en l’aprenentatge en general. A més a més, inclou un sistema que s’adapta al nivell de l’alumne, així com activitats per premiar l’esforç de l’estudiant i un sistema de registre. Amb aquesta combinació, AbaPlanet és la primera aplicació que integra tot el necessari per a realitzar sessions d’aprenentatge de forma completa i autònoma.

Continua llegint «AbaPLANET»

CATÀLEGS AMB ISSUU

ISSUU és un servei en línia que permet la visualització de material digitalitzat electrònicament, com a llibres, documents, nombres de revistes i periòdics. El material pujat al lloc és vist a través d’un navegador web i està fet per a semblar-se el més possible a una publicació impresa, amb un format que permet la visualització de dues pàgines alhora (com un llibre o una revista oberts) i una volta a la pàgina animada. Encara que els documents en ISSUU estan dissenyats per a veure’s en línia, és possible guardar una còpia d’ells. Vols saber més? Doncs continua llegint!

Continua llegint «CATÀLEGS AMB ISSUU»